GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

เรื่องย้ายฝั่ง ทำได้เมื่อไหร่

เกรียนเทพ

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2
 g#046 เคยประกาศเรื่องย้ายฝั่ง แล้วก็หายเงียบไป
ตกลงจะย้ายได้เมื่อไหร่ อย่ามาทำให้อยากแล้วจากไป