GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว

จีเอ็มตัวกลม

  • GAMEINDY Supporter
  • Jr. Member
  • *****
    • กระทู้: 247

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว เวลา 12.00-12.05น.

ทีมงานขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการ Login เข้าระบบเกมในช่วงวันและ เวลาดังกล่าว

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น