GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559

บุคคลทั่วไป · 1 · 5451

golfrukpat02

  • บุคคลทั่วไป


รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ "27 มกราคม 2559"

ทีมงานขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการ Login เข้าระบบเกมในช่วงวันและ เวลาดังกล่าว

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

รายการอัพเดท คลิ๊ก !