GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

สมาคม<NEW>!!!_The Split_!!!<SOO> เซิฟPK

S,,Sky

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 21
  • 1111.1111
สมาคมเราน้องใหม่ สร้างเมื่อตี2เมื่อคืน woon_shock
><รับทุกเวล ไม่มีการไล่ออก(เว้นแต่อยากออกเอง g#002 )
เราจะพัฒนาต่อไป'ด้วยกันนะ g#006 g#006 
อยากเข้าร่วม ซิบมาที่ 8888.8888 เป็นเทรกากๆ #038