GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o_ObankO_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8200.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .P_O_M. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8139.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _LoVeLYLoVe_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8139.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MYKITInW คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=7995.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IInW_NaKonWanG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=7992.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Seimei คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=7992.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Im_Pig คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8081.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร captainlovek คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8087.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___.BETAG3N.___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8088.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pizza1150 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8092.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FoMe- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8097.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _JuNeDaDa_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8082.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Go-GuPol- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
forum.gameindy.com/index.php?topic=8206.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _miz-miz_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8135.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร __GM___---- จนกว่าจะขอทำเรื่องเปลี่ยนชื่อข้อหาใช้ชื่อตัวละครอ้างอิงทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8092.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Spam_Free_offensive_game เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8095.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Debuz-fory-zaza เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย ตัวละครและขังคุกถาวรข้อหาใช้ชื่อไม่เหมาะสมหรือจนกว่าจะขอเปลี่ยนชื่อ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8130.0

SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Red--Label คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8199.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nykondee1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8146.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PiNgU คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8069.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III_III คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8142.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tetracycline เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8068.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ph. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8141.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร nutty123 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8140.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Xelion ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8078.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.-SupeNoVa-.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8121.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร niceza887 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8124.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -lll.N-i-N-E-W.lll- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8123.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Sweet_TaB ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=8075.0


จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


.P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,306
เซิฟใต้เยอะนะ
 #038 #038 #038

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019


♥ น้องเอ :)'

 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 3,900
เซิฟใต้เยอะนะ
 #038 #038 #038


สวรรค์น้อยเพราะกลัว -.Replay.- จับลง ภิภพยังไม่รู้จัก -.Replay.- เลยมีเยอะ g#001