GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  ballkub คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7250.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Nuu คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7250.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  jlkhbjvjhvjyb คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7283.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -OopimzaOo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7277.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Asmoodth คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7290.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .o._NARUTO_.o. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7332.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  isTsi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7332.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  11111242 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7331.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร The-Ripper คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7299.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tongvkkgvlggkhlhkg คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7299.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MiSaKi__JuNg คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7299.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Bonanza___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nut_191 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LayDy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...Athena... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Ragkarok_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FIATfiatAKAKNIGHTmagic...คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MiSaKi__JuNg คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร P__P----P____P เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7299.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร JO7เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7302.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  Game_Game_101 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7283.0

SV ดาวดิ่งส์

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TooNz_a เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7326.0


SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร K.O. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7310.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..First.kiss..- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gameinwza  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7300.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .999_999.  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7300.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Evil_aoE  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7300.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Dvil-13ook- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7251.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GigabaiRook เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7330.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI_--Ghost--_IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7304.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Pol_-no_on- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7310.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร iC ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=7259.0
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้Coud™

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,228
คนเยอะมากเลยอ่าครับ
I am the bone of my sword
Steel is my body and fire is my blood
I have created over a thousand blades
Unknown to Death, Nor known to Life
Have withstood pain to create many weapons
Yet, those hands will never hold anything
So as I pray, unlimited blade works.

Archer(Emiya) :Fate Series.P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,306
woon_555 woon_555 woon_555

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019