GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 21 ตุลาคม 2554

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร niwza500 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6492.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร JJ.Hero เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6493.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร HA_ZA_BA เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6495.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kamikoong เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6500.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร miwlovemom เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6584.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NoNZa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6584.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร chin เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6584.0

SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_bite_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6529.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gonzaa2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6558.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dragonmini คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6558.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร B___BOy เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6585.0

SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0onaruknao0 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6593.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Tnw- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6589.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IronEgle เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6628.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร De-vil เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6638.0

SV ดาวดึงส์

ทางทีมงานได้ลงโทษใบ้ตัวละคร conect เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาใช้ฉายาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6648.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MmmM ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6515.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร E-aof ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6485.0
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


-MiNKunG_PK-

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 287

-MiNKunG_PK-

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 287
ไม่มีเงินให้ขายด้วย แล้วเขาก็มาทักผมก่อนด้วย ว่าพี่ขายเอ็มไหม ผมรำคาญกะเลยบอกราคาแพงๆไป  woon_angry


-MiNKunG_PK-

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 287
แล้วทำไมคนแจ้งไม่โดนแบนด้วยอะ เขามาขอซื้อนิ  woon_huh

ผมบอกแล้วไม่ขาย เขามาเซ้าซี้เอง บอกแล้วกัวโดนแบน ทำกันออกไปอย่าให้เจอ ค่าทิ้ง 100 ศพเลย  woon_angry woon_angry แค้น!!!