GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 12 ตุลาคม 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -DanJer- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5905.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --SweeTy_Puiiz-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5905.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZOEY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6000.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร omeelnwza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5919.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gooddee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6011.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร karina_3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5941.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.S_o_M-. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5919.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร wawaytit คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5924.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BuFFaLo_No_R คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5933.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Devist_Killer- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6011.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Zano.1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6016.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Jam_ZaZa_S_K_B เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5934.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร phiphi654 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5920.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร iIi_- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5964.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร_-The_fast-_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาหลอกลวงหรือโกงผู้เล่นท่านอื่นภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6019.0

SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kanmy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5910.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T.Y คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5916.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร suwat1998 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5932.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tanongkreat1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6003.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lovebooks___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6003.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooMooPluckoo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6027.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NoJUoE เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5915.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร fanandfan เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5918.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร M-5 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5927.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร F1rSTBLooD_CLub เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6023.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร The_Success คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5901.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร oMeMo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5896.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Sl-lal3u__. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5950.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Ken-G-M- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5893.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IiiI_M_e_IiiI ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5966.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Jaid ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6002.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2011, 11:13:27 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


.P a t c h a :)

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,306
ภิถพยังคงที่ 1
 g#004 g#004 g#004

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019