GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 5 ตุลาคม 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kunza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5473.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FlukloveEye คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
forum.gameindy.com/index.php?topic=5537.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร jlkhbjvjhvjyb คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5586.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _-_Gon_-_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5512.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร __Retrospect__ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5512.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -asura_hi5- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5512.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ZEalermilelaTE เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5589.0


SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DomeDome คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5498.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_DarlInG_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5498.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Dvil-13ook- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5498.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yjy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5523.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yjy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5521.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -------.------- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5556.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร THEH2o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5556.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .thelex คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5569.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smonpai-12 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5572.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-HarryPotter-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5506.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tigkjg เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5514.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _O_KICN_O_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5515.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __..Nobita-.Battle คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5519.0

อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PoPang เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5468.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Rhythm..y เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5567.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -TaCluB- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5567.0
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้