GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 3 ตุลาคม 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV ใต้พิภพ

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -..LaNaYa..- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5352.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร handofgod เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5387.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ReJenCyz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5387.0

SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Thanarat2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5389.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร L.O.V.E-TO-U คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5446.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร AssreRaZaaa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5400.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร jackky_crem เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5404.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร JusaduL เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5409.0

SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร rose007 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5337.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mister3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5372.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Evil_aoE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5373.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร N.P.c คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5380.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-PaRaDiN1-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5363.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร y6ujytj คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5433.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ilove159 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5351.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZzzSleeP คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5458.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kingdoms_pos คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5458.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_xZzZx_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5363.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PePoNg-LoVeMe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5387.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .pond2541. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5391.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III____JUB___III คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5391.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LVEOLVEOLVEO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5445.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร R_c_a_D_a คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5447.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Chompoo_Only เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5414.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร boonzalnw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5336.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IoO.N-19-N.OoI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5351.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oat-et คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5353.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0878790779 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5345.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __-T-__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5420.0


SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Create-Devit ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5382.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร kim ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5376.0
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


•Eternal wanderer•

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 1,255
  • เก่งคุง หล่อ เฟี้ยว ครบสูตร ~