GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 28 กันยายน 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 00202 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5139.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO_FloveP_Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5139.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Galileo_Galilei คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5121.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร z-jeep-z คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5121.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BANK คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5193.0

SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NongAnya คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5128.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MK5 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ArRo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Inwcom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร soluna005 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Brittpt คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5179.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_Jay คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5179.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FeeDomSeeD คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5199.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร name-_-bas คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5202.0

SV ดาวดึงส์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o_oOtOo_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5122.0

SV นรก

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ได้มีการ Reset ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับจึงยกเลิการแบนออกไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2011, 18:31:23 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้