GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 19 กันยายน 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
sv นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร The_Parwin ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4683.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Naruta ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4773.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร wl ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=4672.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร shan19 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4738.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ll24.t.h. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4793.0

sv ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mai_za_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4767.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _xlXlx_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4765.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ChihUaHuA__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4765.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GU_PALM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4765.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ---INDY--- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4719.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NeVerDie_nakonwang คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4713.15
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Go-Gupol-1 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4695.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Moojang เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4747.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _PinkRose_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4794.0


sv สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONDLOVE_CUP คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4696.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร www.DraFSka.com คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4696.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NioWiiz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4696.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wc  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4782.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  OoBoaToO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4782.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BOLSSOMHEE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4746.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZzzBeerzzZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4737.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _..CassackS.._ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4741.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0-VoIoTo-0 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4750.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร love123555 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4698.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 125647 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4790.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OoBoaToO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4782.0

svดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 84854 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4796.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kimimoko คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4795.0
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้