GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 16 กันยายน 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
sv นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 777BAS ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4617.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Inwl-l2O ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4595.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IiIiI_Chill_Chill_IiIiI ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4645.0

sv ใต้พิภพ

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร jorit เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4622.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Enderman- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4592.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __zlTRL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4651.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __O__Me__O__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4651.0

sv ดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร somnuekhwana คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4605.0

sv สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร i3OAT. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4659.0

ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้