GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 14 กันยายน 2554

TAMA

  • Sr. Member
  • ****
    • กระทู้: 2,964
sv สวรรค์

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 15248573 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4526.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TeamzA42 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4526.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DooDpo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4427.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร oNeWzZo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4483.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร KKK1234 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4585.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _ilililTOPililil_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4516.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร honyun คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4359.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l3eauTy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4368.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.G-Dragon.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4368.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Replay.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4369.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Pang_O.o_lak คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4585.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SweeTdreaMna คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4585.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-next-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4585.0

sv ใต้พิภพ

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 1st-nonsa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4471.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VaccInE01 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4528.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร U-FO-.-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4448.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร InDena  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4498.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mito_N คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4498.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -IiiI_werayut_IiiI- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4462.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o_basindy_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4372.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NiIz..- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4575.0

sv นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 213412 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4473.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SeaSons ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4441.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.R.I.C.H.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4441.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร pimza ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4445.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Pronpech.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4422.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร llll ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4567.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร EXIT.TI-GER ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4556.0