GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 29 สิงหาคม 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
sv สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Berry-Cheescake-_SaKuRa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4001.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Zadit_Tojin คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4003.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T-ThaHan-Od-Ton- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4003.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Be_Live คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LoseNight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร z-99..A... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __kapza__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 1234asd คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _xzxzas_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -ZaRo- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-EARTH-II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bamiizZ_zaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tigger11 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LOVEYAM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร CikNiGh เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร petchlnw01 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร flee เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 1234asd เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4006.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร plusz  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3958.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oat22 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3972.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Electric คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3947.0

sv ใต้พิภพ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Love_SKa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3999.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ---INDY--- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4028.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IRonMon5 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4028.0

sv นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Always ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3995.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร LOVE ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3996.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2011, 10:50:14 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้