GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 2

ชิกกี้

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 702
เซิร์ฟเวอร์ : หน้าหนังสือ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร INaZuMa_EleVeN คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37586.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _-V-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36960.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร wakana คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36997.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kero-kero คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37018.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIOmGaJl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร not_ZA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36998.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -FongBeer- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37000.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Takclassic  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36593.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  NU_Love_OO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36607.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  TheGwshOyam คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36697.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo_NoN_oO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36765.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Rain_CLERIC_Rain คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dsv คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36639.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Devlin เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37473.0เซิร์ฟเวอร์ : สวรรค์
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Bonanza___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37534.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --sp-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Xx_eing_xX คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -.Bezt.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37562.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร O.MoTo.O คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37565.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IM..CangLong..MI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37450.0#lastPost


เซิร์ฟเวอร์ : ใต้พิภพ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-


จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..Gu_.Level._50.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37536.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร toy..A..toy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oomlove....... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37557.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NuTdablee เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37553.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Ravenor คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36266.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร longmai1 เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36038.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GU_TUM  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MasTer-DarK  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  MookLoveKwang คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Whatman..  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kooncom  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36968.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ._six_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37005.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IxIPacManIxI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37038.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -II-.Red_DeviL.-II- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37047.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ww_Rock_ww คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CychoDetic คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37057.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -JuNeZa- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37048.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LG-digital  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร mvmvmv เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36948.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BaU_TonE  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36640.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BaiAonn  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hamly  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Start_up  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36641.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร not_SoJ_JJ  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36651.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiIi_-Sorn-_iIiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36535.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Erza_scarlet_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36800.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MookLoveKwang คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36824.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _LADY-GAGA_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36762.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร feen-love เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36830.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Bullets เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36652.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Cat-_-Na-_- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36264.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I.-Name_TonG-.I  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37492.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร REINCATNATED คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37501.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  oat.123za คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NuTdablee เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37499.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NYoSeG เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37471.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร T_TLoveT_T  เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37465.0

เซิร์ฟเวอร์ : อวตาร 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Pa_petchking คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37547.0
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37548.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-Tomsa-_  เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36808.0

เซิร์ฟเวอร์ : นรก 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Mazzz ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36823.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร tae-God ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36804.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร pitakta ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36732.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _B_a_n_K_Z ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=37037.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Warrocker ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36965.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร OoPOTAEoO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36261.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Chikapu ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36252.0

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2014, 18:51:16 โดย จีเอ็มชิกกี้ »