GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 15 สิงหาคม 2554

บุคคลทั่วไป · 32 · 11548

nicky01

 • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OOOsnackOOO  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3386.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oamup1  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3386.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KaiJaE  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3386.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CV1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3384.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pookzakakainw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3317.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oNeWzZo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3317.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_bOyTy_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3317.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnwpea คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3239.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Inspiration เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3250.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร scissors เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3314.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tondry เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3384.0

เซิร์พใต้พิภพ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร B_V  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3347.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __-__Predator_One__-__  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3347.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -aoJIInJIISJIISJ-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3347.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร loveBeeR  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3347.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร THe-MouSsES  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3387.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DevilBladeMaster  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3271.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pToTq  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3272.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.-Natur-.-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3344.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -.-KHAI-NAM-.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3344.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-K-a-I-_  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Off_Love  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NodiTa  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GT_One  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ken..  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 777BAS..  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร   คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --DAyzY-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3253.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .flure. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3253.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Bubble-Pop- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3253.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mark_inw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3313.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร dadazaz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3269.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร II-...-II เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3362.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร III-PLY-III เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3346.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -PePSI-Gang- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3284.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร green_Iinw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3406.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Theonez เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3406.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ...MuK... เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3396.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .EcIYnuJ. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3397.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2011, 20:17:34 โดย จีเอ็มนิคกี้ »


armslow

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
 g#046 นิคกี้มึงกวนส้นตีนกูหรอหากูฟลัดpkไอสัสกูอะไม่ได้ฟลัดอาจจะมีคนแกล้งกูก้อได้ท่ามึงเปนกูมึงจะคิดไง?   ลงท้าย(ไอควายนิคกี้) woon_angry


~:•<แมวปีศาจ>•:~

 • โสด~ขั้นเทพ !!!
 • Asura Tester
 • Hero Member
 • **
  • กระทู้: 7,165
 • จีบได้ หาหม้ายจ้าว..!!!
  • Ith Continue
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3344.0

กระทู้นี้เหมือนลงโทษไม่ครบนะคับ
รูปที่ 3 -He4venz_DevilF7st- ก็ฟลัดนะคับ

ที่จริงน่าจะมีอีกหลายคนด้วย แต่โชคดีที่มีคนพิมพ์ข้อความาคั่นเอาไว้เลยรอดตัวไป woon_555
90% ของพวกชอบดราม่าด่าด้วยภาษาย่าทวดในอินเตอร์เน็ต
มักจะหงอแดกเงียบเป็นสากเวลาเจอหน้ากันนอกจอ จริงป้ะ ?


~:•<แมวปีศาจ>•:~

 • โสด~ขั้นเทพ !!!
 • Asura Tester
 • Hero Member
 • **
  • กระทู้: 7,165
 • จีบได้ หาหม้ายจ้าว..!!!
  • Ith Continue
g#046 นิคกี้มึงกวนส้นตีนกูหรอหากูฟลัดpkไอสัสกูอะไม่ได้ฟลัดอาจจะมีคนแกล้งกูก้อได้ท่ามึงเปนกูมึงจะคิดไง?   ลงท้าย(ไอควายนิคกี้) woon_angry

ชื่อตัวละครอะไรล่ะคับ woon_huh
90% ของพวกชอบดราม่าด่าด้วยภาษาย่าทวดในอินเตอร์เน็ต
มักจะหงอแดกเงียบเป็นสากเวลาเจอหน้ากันนอกจอ จริงป้ะ ?


หนึ่งดาบสะท้านปฐพี

 • Asura Tester
 • Full Member
 • **
  • กระทู้: 1,061
กรณีฟรัดถ้ามีคนแกล้งสงสัยมีคนพิมพ์แทนได้โดยใช้ชื่อคนที่ถูกลงโทษ  woon_huh


แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
ผมขอชื่อตัวละคร ที่ผู้เล่นได้แจ้งว่าไม่ได้ฟลัดมาด้วยนะครับ แล้วทางทีมงานจะตรวจสอบให้นะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้~:•<แมวปีศาจ>•:~

 • โสด~ขั้นเทพ !!!
 • Asura Tester
 • Hero Member
 • **
  • กระทู้: 7,165
 • จีบได้ หาหม้ายจ้าว..!!!
  • Ith Continue
g#046 นิคกี้มึงกวนส้นตีนกูหรอหากูฟลัดpkไอสัสกูอะไม่ได้ฟลัดอาจจะมีคนแกล้งกูก้อได้ท่ามึงเปนกูมึงจะคิดไง?   ลงท้าย(ไอควายนิคกี้) woon_angry
Theonez g#035เค้าลงโทษขังคุกข้อหาซื้อตัวละคร หรือคุณจะเอาโทษใบ้ข้อหาฟลัดแถมอีกซักข้อหานึงล่ะคับ g#025

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Theonez เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3406.0

http://forum.gameindy.com/index.php?topic=3406.msg68632#msg68632
อ้างถึง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Theonez เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
90% ของพวกชอบดราม่าด่าด้วยภาษาย่าทวดในอินเตอร์เน็ต
มักจะหงอแดกเงียบเป็นสากเวลาเจอหน้ากันนอกจอ จริงป้ะ ?


แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
ขอบคุณ คุณอิฐ มากๆนะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


armslow

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
 g#046แล้วผมได้ทำรึ๊ป่าว? g#035 woon_angry g#031 g#016โปรดใช้วิจารณาด้วยนะคับทำแบบนี้แบนดีกว่า

ต้องออนครบ168ชั่วโมงผมว่าแบนผมเลยดีกว่าครับใครจะรอหรือว่าแบนไม่เป็นแค่เป็นแค่ขังคุกอย่างเดียว?ท่ามีอคาเดมี่ในคุกจะไม่บ่นสักนิดเลยครับขังตัวละครก็เหมือนขังลูกค้า G#007พูดตรงๆเสียเวลา


armslow

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
 woon_5555ใครบอกว่าผมฟลัดคับดูดีๆผมกดสเปกบาข้างหลังไม่ได้พิมข้อความซ้ำคับ g#004แล้วซื้อขายตัวอะครับผมพิมไปเกือบเดือนแล้ว woon_5555ขำหวะ g#004 g#004 g#004 g#004 woon_5555 woon_5555 woon_5555 g#031 g#004 g#031


armslow

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
 woon_5555 woon_5555แล้วผมพิมคำว่ารับIDหรือป่าวคับแค่ ร.แอส ไม่ใช่ ร.ไอดีแอส แล้วไอ3mข้างหลังอะผมรับC3

แค่ผมเขียนต่อกันเท่านั้นเอง ดูแบบนี้ผมว่าคุนดูหมาเยี่ยวดีกว่าคับ g#046 woon_555~:•<แมวปีศาจ>•:~

 • โสด~ขั้นเทพ !!!
 • Asura Tester
 • Hero Member
 • **
  • กระทู้: 7,165
 • จีบได้ หาหม้ายจ้าว..!!!
  • Ith Continue
g#046แล้วผมได้ทำรึ๊ป่าว? g#035 woon_angry g#031 g#016โปรดใช้วิจารณาด้วยนะคับทำแบบนี้แบนดีกว่า

ต้องออนครบ168ชั่วโมงผมว่าแบนผมเลยดีกว่าครับใครจะรอหรือว่าแบนไม่เป็นแค่เป็นแค่ขังคุกอย่างเดียว?ท่ามีอคาเดมี่ในคุกจะไม่บ่นสักนิดเลยครับขังตัวละครก็เหมือนขังลูกค้า G#007พูดตรงๆเสียเวลา

ซื้อขายไอดี ตัวละคร ด้วยเงินบิลล่าหรือเงินจริง หรือซื้อขายเงินบิลล่าเป็นเงินจริง มันก็ผิดทั้งนั้นแหละคับ g#004


woon_5555ใครบอกว่าผมฟลัดคับดูดีๆผมกดสเปกบาข้างหลังไม่ได้พิมข้อความซ้ำคับ g#004แล้วซื้อขายตัวอะครับผมพิมไปเกือบเดือนแล้ว woon_5555ขำหวะ g#004 g#004 g#004 g#004 woon_5555 woon_5555 woon_5555 g#031 g#004 g#031

สงสัยจะเมา ดูวันที่ไม่เป็นเหรอคับ g#004
รูปถูกบันทึกวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011 กระทู้แจ้งวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ตัดสินคดีวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011
วันนี้วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2011 เพิ่งผ่านมาแค่ 3 วันเองนะคับ ประกาศซื้อตัวเกือบเดือนอะไรของคุณคับเนี่ย สร่างได้แล้วคับ g#004
90% ของพวกชอบดราม่าด่าด้วยภาษาย่าทวดในอินเตอร์เน็ต
มักจะหงอแดกเงียบเป็นสากเวลาเจอหน้ากันนอกจอ จริงป้ะ ?


armslow

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
 g#046ผมไม่สนหรอกคับก็คนเหมือนกันที่ผมพิมไปอะรีบๆตอบนะ