GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 5 พ.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 1984

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_IIi_IiI_bAs คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24037.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Golor_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24044.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร armeakza คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24066.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mart_mary_za คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Familyhappy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24025.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VIP.... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24007.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร The_FOLK คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24022.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .SuperBom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24026.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VamPire_TEST.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23999.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Unif คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24038.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mommzaoio คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OJackPaperO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24049.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI_SR500_IiI เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24009.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _Golor_ เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24044.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร pole1234 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24053.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -9ouz- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24013.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2012, 20:18:04 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »