GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 04 ส.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 1884

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gen-Killer7 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20997.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -The_Sed- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21003.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DackDavil คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21101.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FuckingGod จนกว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเนื่องจากชื่อตัวละครมีคำหยาบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21069.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SeaSon_Now คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21105.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.chil__chil.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21106.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SoNic._ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nuu_MoMo_Jung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21082.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -DT-IIX-001- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21024.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร trongza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21047.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bat_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21050.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร esdtfdytsfyt คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21092.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.chil__chil.- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21106.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร bbbbbbbbbyyy เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21109.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร esdtfdytsfyt เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างว่ารู้จักกับ GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21092.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sell-id-E-GM-POR-TAI เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร o0o0o0o0o เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NPC...................... เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sell-id-E-GM-POR-TAI จนกว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเนื่องจากชื่อตัวละครมีคำว่า GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21056.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.-lFoMel-.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20984.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร fgfdgdgdg ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20996.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร TTxXxTT ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21000.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -MOMO- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21023.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ---BeamJung--- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21022.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __o_O_o__ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21071.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร dom... ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21093.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร OP1 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21098.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร fgfdgdgdg ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21112.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 18:33:20 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »