GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2043

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร go63 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19540.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kind_black คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19511.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_King_Dom_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19492.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Li-ver-pool คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19456.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร III_Fire_III เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19540.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร BeauTiful-Love__ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19491.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _NoT_Za_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19460.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร chay-nook คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร chay-nook คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19502.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร carina คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19531.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mal_LiVe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19472.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.BAT.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19474.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -G-Dragon- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19460.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร xxxx-xxxx-xxx-xxxx เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19503.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร pugzaa__11 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19501.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 2010_80 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19472.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Inw-Free-ztyle ถาวรข้อหาซื้อขายไอเทมโค๊ด
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19445.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -LastNinJa- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19490.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Moima- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19473.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Red_Cup ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19463.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Sanson.z. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19449.0