GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 1937

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พดาวดึง

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร mol____ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19363.0

เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 35741 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19336.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sadasdasdasdasd786 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19344.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ammi_tt คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19328.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 35741 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19336.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GOO_HATE_YOU เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาเล่นการพนันภายในเกม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19329.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร finee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BallRock00 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19349.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Me-ToO- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19376.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dior คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19352.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SaKuRa_1-1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19334.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร dell966 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19345.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -lDomen เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19362.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร noobow เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19314.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Me-ToO- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างGM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19372.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Asura-2012 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร lua-lnw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19297.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร name2012 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร dfsa ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19338.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร lnW_llnJ_llSJ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nine-love-Net ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19408.0