GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2821

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .GiG_ZA. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19195.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nongtigger คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnw_Unicorn คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19196.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _-_-_-_-_-_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19138.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -._NinjA_.- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Rio_Hato เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19155.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dee-Jaa คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19134.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร li.il คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19147.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ulquiorra คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19126.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ElasTicZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19188.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -l-ZrET-l- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pk....blue1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19169.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Dee-Jaa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19134.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .I.AmaZinG.I. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19166.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร kenza_za11 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -EnG-InW- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19130.0