GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 10 พ.ค. 2555 P.1

บุคคลทั่วไป · 1 · 3735

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร solanin คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร solanin เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___.___.___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___.___.___ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16638.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...Master_killer... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16915.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร peeuj คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17172.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร darkness_BooM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17616.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIIxIIx_BobMaly_xIIxIII คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16954.0

เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_l3lackDeviL_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17007.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_l3lackDeviL_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17481.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SoNg_02 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17561.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร erza7scarlet คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooo_ammi_ooo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17521.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร num22765 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17613.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร rachaking คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17612.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร new_INW คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17558.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -YaMaTa_No_O_RoChi- คำนวณเวลาอัตโนมัติจงใจก่อกวนผู้เล่นท่านอื่น
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -YaMaTa_No_O_RoChi- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17336.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xlp_JrOmYuT_qlx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17308.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร name_guy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17452.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_zxlpeemz_II-.Cl3AZYzz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17412.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Y-Y..Satang..Y-Y คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Y-Y..Satang..Y-Y เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17241.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -oOI_PUNK_IOo- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -oOI_PUNK_IOo- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17567.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -I3K- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -I3K- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17526.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร di. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร di. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17173.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mai-kung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17056.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONGMANG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17117.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SilverBorn006 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SilverBorn006 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16718.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 52.52 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร mong71 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17395.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.RetRosPecT.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16845.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -FisH_Za- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17301.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.OxiGeN.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17487.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -l3eeR_Za- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17488.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -VictoRia_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.OxiGeN.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17485.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร asura_bank คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DewAsuraZa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16917.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CreduLouz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16903.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 10er คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16769.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Scrubb- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16683.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dogdig คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16670.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Red--Label คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Sakura-FC คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16865.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-TON-SORRY-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16864.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร O_e_O คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16599.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.RetRosPect.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16590.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _ZBT_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16625.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Blaze_l2ealize คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16581.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _PlaY-GriL_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16911.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร jame5555555 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16610.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 10.5841 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16629.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 10.582 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17256.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร N_mind จนกว่าจะเปลี่ยนชื่อสมาคมข้อหาตั้งชื่อสมาคมไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17499.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu-..-Rock-..-Inw คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16910.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PeE-The-Best คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17664.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FrienD_InDy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17544.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร.Film. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __-LiFT-__ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17590.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GoDeYeS คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mo....om คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JOLEN คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17597.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Z-_gOs-X.zT คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Z-_gOs-X.zT เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17323.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 111111222 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17666.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ST.BodYsLam.TS คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร iam_benz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17157.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BaBy_I_II_III_... คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BaBy_I_II_III_... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16602.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IS8SI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17627.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GFzNoob คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17473.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Satangfiftyfour คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17652.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Good_12 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17533.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Love_Nont_Love คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17572.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NPschool4 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17557.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _P_L_P_P_T_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17553.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ---INDY--- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17560.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 2_AAAAAAAA_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17400.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 191-_IiI-Illslick-IiI_191 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17573.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-Gu_Ma_Grean-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17393.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ----bb---- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ----bb---- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17335.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SOSlove-o4 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SOSlove-o4 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17279.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Tampuranorizii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17298.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร S_nack... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17292.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร www.asura.in.ih3 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร www.asura.in.ih3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร RreAerSerS คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TigerInw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16765.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lil-l3lack-lil คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16866.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร assasinc.p.w.54 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16929.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MingMink คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16889.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnwfinal คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16687.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VINN3Rz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16682.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _2PM_ZII คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16702.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 2_AAAAAAAA_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 3_MMMMM_3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16699.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HP..69 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16849.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DZIDarKZonE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16868.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร thailand2011 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16779.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bot_159 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17638.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ponglovefia คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16666.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร G.M.A.R.M. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G.M.A.R.M. จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีคำว่า GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16673.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร g.m.5555555555555555555555 จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีคำว่า GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16720.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร __GU__G_M_-----Icezii จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีคำว่า GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17635.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร g..m.. จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีคำว่า GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17288.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-.-_AEM_-.-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16664.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .OASISO. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17566.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร autandearth คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16833.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_IInuInw_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Evil_aoE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16909.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OoO_Do_OoO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16603.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _ITITI_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17088.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...-..-..BEAR..-..-... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17090.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 24october1987 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16620.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SEX-No คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16585.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oFONGo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17213.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Auto_2539 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16959.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.__lay__.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17218.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..-SoDaZa-..- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16575.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.-BlecaK-StaR-.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..-ReBorN-..- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17106.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bestCLASH คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tomtamzayo06 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PondSudSeeD คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร moza_you คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ChaWaGoRnZa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mr.suttilux- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Zz-......1......-zZ- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lll_-LOVE-_lll คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _elEle_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16767.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dog_T-T คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17448.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _.MaHaDo._ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17439.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร A-K คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Inw-free-star เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17322.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ewqeqwaa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16827.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร z__PaNDA-DudfuN__z เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16939.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร save.my.life คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร save.my.life เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16981.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร The_Bes เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16678.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร BBBB เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .100--100. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17190.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _bigwat_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้ผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16824.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yuuyyhhgguytgty คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Por_ken-.- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17467.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2012, 18:35:52 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »