GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สมัครจีเอ็มอาสา Karatsu

ก้องO-O

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 8
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สมัครจีเอ็มอาสา Karatsu

ชื่อ ก้อง นะครับ
woon_555 woon_555 woon_555 woon_555
กิจกรรม ที่ จะจัด จัดตามอารมณ์ครับ แล้วแต่ว่าจะจัดอะไรคิดอะไรออกตอนนั้นก็จัด โหดมั่ง ง่ายมั่ง บอกหมดเดี๋ยวไม่สนุกกัน woon_shock
ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ แค่นี้พอละ