GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ใครคิดว่าแน่ ใครคิดว่าเจ๋ง ส่งบทความมากันเลย

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
ประกาศขยายเวลาส่งกิจกรรมบทความออกไป
เพื่อให้ผู้เล่นได้เข้ามาส่งผลงานกันอีก
จากวันที่ 14 เป็น วันที่ 20 กรกฎาคม นี้
เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ส่งยังมีโอกาสนะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


โจเองครับ

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 62
  • @ มาดิ ที่ Jonas789789@hotmail.com