GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

หยาบ ดาวดึงค์CO"

 • มังกี้ ดี ลูฟี่
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 574
 • ผมกากนะ ไม่เชื่อเจอได้

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -I2yu- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้