ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำ 5 วิธีปรับตัวรับมือกับกฎหมาย pdpa ง่าย ๆ ที่ทุกธุรกิจทำได้  (อ่าน 10 ครั้ง)

unyana

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 115
        วันนี้เราจึงมี 5 วิธีปรับตัวกับกฎหมาย pdpa มาฝาก แต่จะมีวิธีไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

1.   มีการวางแผนจัดการข้อมูลอย่างรัดกุม
        แน่นอนว่าก่อนปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ สิ่งแรกที่ควรปรับให้เหมาะสมคือ การวางแผนจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพราะกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อองค์กรเก็บรวบรวมแล้วต้องคุ้มครองข้อมูลไม่ให้รั่วไหล แม้แต่การโอนถ่ายข้อมูลไปยังต่างประเทศยังสามารถทำได้เฉพาะประเทศที่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกองค์กรควรเริ่มวางระบบโปรแกรมช่วยในการจัดระบบข้อมูล อบรมพนักงานให้เข้าใจว่ากฎหมาย pdpa คือ อะไร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดการข้อมูลที่เป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความรัดกุมสูงสุด

2.   ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้อง และโปร่งใส
        หัวใจหลักของกฎหมาย pdpa คือ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ทำให้ทุกครั้งที่มีการเก็บข้อมูลต้องมีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและชอบด้วกฎหมาย หากนำข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่นมาจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลทันที ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องออกแบบวิธีขอความยินยอมให้เหมาะกับวิธีเก็บข้อมูลของหน่วยงาน

3.   ชี้แจงและเขียนนโยบายที่เข้าใจง่าย
        ในการขอความยินยอมนอกจากต้องเตรียมวิธีในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเตรียมให้พร้อมคือ นโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลเข้าใจก่อนเก็บข้อมูล โดยตามกฎหมายได้กำหนดว่าต้องแสดงรายละเอียดของนโยบายให้เข้าใจง่าย หากนำเสนอในรูปแบบตัวอักษรก็ต้องใช้คำที่อ่านง่าย เลือกใช้ภาษาที่เจ้าของข้อมูลเข้าใจได้ทันที ไม่ใช้ข้อความที่ซับซ้อน และไม่มีเงื่อนไขอื่น ๆ แอบแฝงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

4.   บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ให้ครบถ้วน
        แน่นอนว่านอกจากจะต้องอ่านง่ายแล้ว ต้องแสดงนโยบาย รายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลและนโยบายที่ต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเข้าใจ ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่องค์กรขอเก็บข้อมูล ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ ช่องทางที่จะนำไปใช้ ระยะเวลาที่นำไปใช้ประโยชน์ และสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เจ้าของข้อมูลมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง

5.   ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงการยกเลิกได้อย่าง Real Time
        ปัจจุบันการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การนำเครื่องมือมาใช้ในการทำแบบฟอร์มให้ความยินยอม หรือ Consent Form ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญการจัดการองค์กรมากขึ้น โดยมีข้อดีทั้งเรื่องการยกเลิกแบบ Real Time เนื่องจากช่วยลดลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของเจ้าข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ เพราะหากมีการยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางองค์กรสามารถตรวจสอบและหยุดใช้ข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

         เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 5 วิธีปรับตัวรับมือกับกฎหมาย pdpa ง่าย ๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งบอกเลยว่าถ้านำไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง ก็จะสามารถรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้แน่นอน

ที่มาข้อมูล
-   https://www.marketingoops.com/data/personal-data-in-pdpa-2019/
-   https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html
-   www.fusionsol.com/blog/pdpa-คือ/
-   https://www.marketingoops.com/news/biz-news/pdpa-columbus-agency/
-   https://icdl.online.th/content/2194/
-   https://techsauce.co/tech-and-biz/pdpa-big-data-private-law