ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับสมดุล status V3  (อ่าน 6995 ครั้ง)

TAMA

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 2,964
ปรับสมดุล status V3
« เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 19:14:38 »
ปรับสมดุล status : ยกระดับ hit flee !!! ยกเลิกระบบทอน damage ระหว่าง player

ปรับปรุงที่ 1 : ยกเลิกการทอน damage ระหว่าง player
 - damage ของผู้เล่นจะสูงขึ้นเมื่อโจมตีผู้เล่นด้วยกัน จากการยกเลิกระบบทอน damage
 - ปรับสูตรคำนวณ HP MAX ของผู้เล่นให้สูงขึ้น
 - ปรับสูตรคำนวณ พลังโจมตีและพลังโจมตีเวทของ monster เพื่อรองรับ HP ของผู้เล่นที่สูงขึ้น
 - ปรับสูตรการคำนวณ ค่า def mdef ของตัวละครให้สูงขึ้น

ปรับปรุงที่ 2 : ยกระดับ hit flee โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
ความเสียหายแบบกายภาพ
 - Hit Flee จะถูกนำมาคำนวณด้วย เมื่อมีการโจมตีติด Critical ในรูปแบบของการทอนพลังโจมตีต่ำสุด (การทอนจะอยู่ที่ 5 - 95 %)
โค๊ด: [Select]
   เช่น A มีพลังโจมตีที่ผ่านการคำนวณ Critical Damage (ความแรงโป๊ะเชะ) แล้ว 100 - 200 โจมตีใส่ B โดยเมื่อผ่านการคิดโอกาสหลบแล้วได้ 75% คิดเป็น 2 กรณีดังนี้
   กรณี B หลบไม่ได้ พลังโจมตีของ A ยังคงเป็น 100 - 200
   กรณี B หลบได้    พลังโจมตีของ A จะเป็น 25 - 200 (พลังโจมตีต่ำสุด เหลือ 25% นั่นเอง)

ความเสียหายแบบเวทมนต์
 - Critical  ของการโจมตีแบบเวทมนต์จะไม่คำนวณ Critical Damage (ความแรงโป๊ะเชะ)

การใช้ทักษะประเภทเวทมนต์
 - มีการคำนวณ Critical ตอนใช้ (เพราะก่อนร่ายยังไม่มีเป้าหมาย จึงไม่นำ Critical ของเป้าหมายมาตัดกัน) หากติด Critical จะทำการลดระยะร่ายต่ำสุดลงไปอีก เป็นจำนวน 1 second : 100 Critical Damage (ความแรงโป๊ะเชะ)
โค๊ด: [Select]
   เช่น A มีค่า Critical Damage 200 (ลดได้ 2 วินาที) ใช้ทักษะ S ที่มีระยะร่าย 3 - 7 วินาที
หากไม่มีของ
   A ร่ายไม่ติด Critical ทำให้ร่ายได้ที่ 7 วินาที
   A ร่ายติด Critical ก็ยังร่ายได้ที่ 7 วินาที
หากสวมใส่ของลดระยะร่ายเต็มสูบ
   A ร่ายไม่ติด Critical ทำให้ร่ายได้ที่ 3 วินาที
   A ร่ายติด Critical ทำให้ร่ายได้ที่ 1 วินาที (ลดไป 2 วินาที)
- สำหรับสายเวทของเผ่าอสุรา หากร่ายติดโป๊ะเชะ ก็จะลดระยะร่ายต่ำสุดลง เช่นกัน (ปกติ Skill ของเผ่าอสุรามี ระยะร่ายต่ำสุด-สูงสุด เท่ากัน)

เพิ่มเติม
การโจมตีด้วย damage สีม่วง (ยกเว้นการดูด HP)
 - การโจมตีด้วย damage สีม่วง (ยกเว้นการดูด HP) จะมีการนำ Hit/Flee มาคิด เพื่อทอนความเสียหายลง (การทอนจะอยู่ที่ 5 - 95 %)
โค๊ด: [Select]
   เช่น A ทำ damage สีม่วง 100 หน่วย ใส่ B โดยเมื่อผ่านการคิดโอกาสหลบแล้วได้ 35% คิดเป็น 2 กรณีดังนี้
   กรณี B หลบไม่ได้ damage ยังคงเป็น 100 หน่วย
   กรณี B หลบได้    damage จะเป็น 65 หน่วย (พลังโจมตีต่ำสุด เหลือ 65% นั่นเอง)
- หากผู้ทำ damage สีม่วง อยู่ในสถานะห้ามโจมตี (มึน เหน็บชา เป็นต้น) จะถือว่าค่า HIT ของผู้ทำ damage เป็น 0
- การโจมตีด้วย damage สีม่วง (ยกเว้นการดูด HP) สามารถป้องกันได้ด้วยการยกดาบป้องกัน แต่จะไม่เกิดผลอื่นๆ ที่เกิดจากการยกดาบป้องกัน

แก้ไขทักษะนายทำไมเก่งจัง
 - แก้ไขวิธีคำนวณการเพิ่มค่าต่างๆ จากการดึงความสามารถของเป้าหมายมาเพิ่มให้ผู้ใช้ ดังนี้
      lv คือ ระดับของประจุ (สูงสุด 9)
โค๊ด: [Select]
  -- LUK ของเป้าหมาย
  เพิ่มโป๊ะเชะ = (lv * 3 * luk / 100)
  เพิ่มความแรงโป๊ะเชะ = (lv * 30 * luk / 100)
 
  -- AGI ของเป้าหมาย
  เพิ่มหลบหลีก = (lv * 60 * agi / 100)
  เพิ่มความเร็วการเดิน = (lv * 0.5 * agi / 100)
  เพิ่มความเร็วการโจมตี = (lv * 5 * agi / 100)
 
  -- DEX ของเป้าหมาย
  ลดระยะเวลาร่าย = (lv * 2 * dex / 100)
  เพิ่มแม่นยำ =  (lv * 60 * dex / 100)
โค๊ด: [Select]
  -- VIT ของเป้าหมาย
  เพิ่ม hp_max = (lv * 900 * vit / 100)
  เพิ่มพลังป้องกัน = (lv * 10 * vit / 100)
 
  -- STR ของเป้าหมาย
  เพิ่มพลังโจมตี = (lv * 50 * str / 100)
  เพิ่มการแบกน้ำหนัก = (lv * 50 * str / 100)
 
  -- INT ของเป้าหมาย
  เพิ่มพลังโจมตีเวท =  (lv * 30 * int / 100)
  เพิ่ม mp_max = (lv * 200 * int / 100)
  เพิ่มพลังป้องกันเวท = (lv * 10 * int / 100)

แก้ไขทักษะของแต่ละอาชีพ

CADET
"ปฐมพยาบาล",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : "เพิ่ม HP\nสถานะ : ปกติ\nต้องการ : ใช้ MP 9 \nความสามารถ : เพิ่ม HP 10 ทุก ๆ 1 วินาทีเป็นเวลา 5 วินาที(ถ้าโดนโจมตีจะทำให้ผลหายไปทันที)",
"รูปแบบ : เพิ่ม HP\nสถานะ : ปกติ\nต้องการ : ใช้ MP 9 \nความสามารถ : เพิ่ม HP 15 ทุก ๆ 1 วินาทีเป็นเวลา 5 วินาที(ถ้าโดนโจมตีจะทำให้ผลหายไปทันที)",

"เกร็งแขนฟาด",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nสถานะ : ปกติความสามารถ\n
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตี 10 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 15 \n
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตี 20 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 14 \n
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตี 30 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 13 \n
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตี 40 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 12 \n
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตี 50 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 11 \n
ระดับ 6 : เพิ่มพลังโจมตี 60 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 7 : เพิ่มพลังโจมตี 70 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 8 : เพิ่มพลังโจมตี 80 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 9 : เพิ่มพลังโจมตี 90 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 10 : เพิ่มพลังโจมตี 100 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10\n
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้",
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nความสามารถ\n
ระดับ 1 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 15 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 15 \n
ระดับ 2 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 30 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 14 \n
ระดับ 3 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 45 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 13 \n
ระดับ 4 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 60 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 12 \n
ระดับ 5 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 75 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 2 วินาที และใช้ MP 11 \n
ระดับ 6 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 90 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 7 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 105 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 8 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 120 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 9 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 135 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10 \n
ระดับ 10 : สร้างความเสียหายแบบพิเศษ 150 หน่วย ใช้เวลาเกร็ง 1 วินาที และใช้ MP 10\n
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 2 หน่วย ต่อค่า DEX 1 หน่วย",

FIGHTER
"ความแข็งแกร่ง",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : ติดตัว\nสถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง หรือคลุ้มคลั่ง\nความสามารถ : เพิ่ม HP MAX และฟื้น HP ให้ทุก ๆ 8 วินาที\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 100 หน่วย \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 200 หน่วย \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 300 หน่วย \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 400 หน่วย \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 500 หน่วย \n
ระดับ 6 : เพิ่ม HP MAX 600 หน่วย \n
ระดับ 7 : เพิ่ม HP MAX 700 หน่วย \n
ระดับ 8 : เพิ่ม HP MAX 800 หน่วย \n
ระดับ 9 : เพิ่ม HP MAX 900 หน่วย \n
ระดับ 10 : เพิ่ม HP MAX 1000 หน่วย"
"รูปแบบ : ติดตัว\nสถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง หรือคลุ้มคลั่ง\nความสามารถ : เพิ่ม HP MAX และฟื้น HP ให้ทุก ๆ 8 วินาที\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 150 หน่วย \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 300 หน่วย \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 450 หน่วย \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 600 หน่วย \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 750 หน่วย \n
ระดับ 6 : เพิ่ม HP MAX 900 หน่วย \n
ระดับ 7 : เพิ่ม HP MAX 1050 หน่วย \n
ระดับ 8 : เพิ่ม HP MAX 1200 หน่วย \n
ระดับ 9 : เพิ่ม HP MAX 1350 หน่วย \n
ระดับ 10 : เพิ่ม HP MAX 1500 หน่วย",

RANGER
"แทงปลิดชีพ"
แก้ไขผลที่ทำให้ HP เหลือ 1 เป็นทำให้เป้าหมายเกือบตายด้วย damage สีม่วง (ทอน damage ได้ด้วย HIT/FLEE)

CENTURION
"ความแข็งแกร่ง",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เพิ่ม HP MAX\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 200 หน่วย \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 500 หน่วย \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 800 หน่วย \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 1100 หน่วย \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 1400 หน่วย"
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เพิ่ม HP MAX\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 400 หน่วย \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 800 หน่วย \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 1200 หน่วย \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 1600 หน่วย \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 2000 หน่วย",

"ปฐมพยาบาลขั้นสูง",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : เพิ่ม HP\nต้องการ : ใช้ MP 20 \nความสามารถ : เพิ่ม HP ทุก ๆ 1 วินาทีเป็นเวลา 5 วินาที(ถ้าโดนโจมตีจะทำให้ผลหายไปทันที)\n
ระดับ 1 : ฟื้นฟู HP 50 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 150 \n
ระดับ 2 : ฟื้นฟู HP 80 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 240 \n
ระดับ 3 : ฟื้นฟู HP 110 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 330 \n
ระดับ 4 : ฟื้นฟู HP 140 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 420 \n
ระดับ 5 : ฟื้นฟู HP 170 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 510"
"รูปแบบ : เพิ่ม HP\nต้องการ : ใช้ MP 20 \nความสามารถ : เพิ่ม HP ทุก ๆ 1 วินาทีเป็นเวลา 5 วินาที(ถ้าโดนโจมตีจะทำให้ผลหายไปทันที)\n
ระดับ 1 : ฟื้นฟู HP 100 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 200 \n
ระดับ 2 : ฟื้นฟู HP 200 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 400 \n
ระดับ 3 : ฟื้นฟู HP 300 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 600 \n
ระดับ 4 : ฟื้นฟู HP 400 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 800 \n
ระดับ 5 : ฟื้นฟู HP 500 ถ้ามีผ้าพันแผลจะทำให้ฟื้นฟู 1000",

PALADIN
"ศรัทธา",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"ติดตัวความสามารถ\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 50 MP MAX 10 \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 100 MP MAX 20 \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 150 MP MAX 30 \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 200 MP MAX 40 \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 250 MP MAX 50 \n
ระดับ 6 : เพิ่ม HP MAX 300 MP MAX 60 \n
ระดับ 7 : เพิ่ม HP MAX 350 MP MAX 70 \n
ระดับ 8 : เพิ่ม HP MAX 400 MP MAX 80 \n
ระดับ 9 : เพิ่ม HP MAX 450 MP MAX 90 \n
ระดับ 10 : เพิ่ม HP MAX 500 MP MAX 100",
"รูปแบบ : ติดตัวความสามารถ\n
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 100 MP MAX 10 \n
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 200 MP MAX 20 \n
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 300 MP MAX 30 \n
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 400 MP MAX 40 \n
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 500 MP MAX 50 \n
ระดับ 6 : เพิ่ม HP MAX 600 MP MAX 60 \n
ระดับ 7 : เพิ่ม HP MAX 700 MP MAX 70 \n
ระดับ 8 : เพิ่ม HP MAX 800 MP MAX 80 \n
ระดับ 9 : เพิ่ม HP MAX 900 MP MAX 90 \n
ระดับ 10 : เพิ่ม HP MAX 1000 MP MAX 100",

"ผนึกความกลัว"
แก้ไขให้การโจมตีรอบตัวของ "ผนึก ความกลัว" ทุกๆ 5 วินาที เป็น damage สีม่วง (ทอน damage ได้ด้วย HIT/FLEE)
แก้ไขให้การปลด "ผนึก ความกลัว" ทำ damage สีม่วง (ทอน damage ได้ด้วย HIT/FLEE)

BERSERKER
"หลั่งเลือดสังหาร",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nสถานะ : ปกติ\nต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทขวานใหญ่ หรือดาบใหญ่\nระยะหลังใช้ : 2 วินาที\nความสามารถ : เสีย HP และพลังโจมตีให้กับการโจมตีที่รุนแรง 1 ครั้ง(สถานะเหนื่อยล้าจะค่อย ๆ เพิ่มพลังโจมตีกลับคืนมาทุก ๆ 5 วินาที)\n
ระดับ 1 : พลังโจมตี 300% -700% ใช้ HP 1500 และลดพลังโจมตี 125 \n
ระดับ 2 : พลังโจมตี 350% -700% ใช้ HP 1300 และลดพลังโจมตี 100 \n
ระดับ 3 : พลังโจมตี 400% -750% ใช้ HP 1100 และลดพลังโจมตี 75 \n
ระดับ 4 : พลังโจมตี 450% -750% ใช้ HP 800 และลดพลังโจมตี 50 \n
ระดับ 5 : พลังโจมตี 500% -800% ใช้ HP 500 และลดพลังโจมตี 25 \n
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้\n(หมายเหตุ : พลังโจมตีที่ลดลงสามารถมาเพิ่มให้กันได้)"
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nสถานะ : ปกติ\nต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทขวานใหญ่ หรือดาบใหญ่\n
ระยะหลังใช้ : 2 วินาที\nความสามารถ : เสีย HP และพลังโจมตีให้กับการโจมตีที่รุนแรง 1 ครั้ง(สถานะเหนื่อยล้าจะค่อย ๆ เพิ่มพลังโจมตีกลับคืนมาทุก ๆ 5 วินาที)\n
ระดับ 1 : พลังโจมตี 300% -700% ใช้ HP 15% และลดพลังโจมตี 125 \n
ระดับ 2 : พลังโจมตี 350% -700% ใช้ HP 13% และลดพลังโจมตี 100 \n
ระดับ 3 : พลังโจมตี 400% -750% ใช้ HP 11% และลดพลังโจมตี 75 \n
ระดับ 4 : พลังโจมตี 450% -750% ใช้ HP 8% และลดพลังโจมตี 50 \n
ระดับ 5 : พลังโจมตี 500% -800% ใช้ HP 5% และลดพลังโจมตี 25 \n
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้\n(หมายเหตุ : พลังโจมตีที่ลดลงสามารถมาเพิ่มให้กันได้)",

ระเบิดคลั่ง,
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้\nสถานะ : คลุ้มคลั่ง\nระยะหลังใช้ : 2 นาที\nความสามารถ : ใช้พลังกดดันที่สะสมมาในระหว่างคลั่งเพื่อทำลายศัตรูและติดสถานะมึนรอบผู้ใช้(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)แต่หลังจากนั้นจะทำให้ผู้ใช้ติดสถานะอ่อนแรง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 10 วินาที\n
ระดับ 1 : 5% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 2 : 4% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 3 : 3% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 4 : 2% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 5 : 1% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
หมายเหตุ : เมื่อโจมตี MONSTERจะใช้ HP ที่หายไปโจมตี\nธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้"
"รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้\nสถานะ : คลุ้มคลั่ง\nระยะหลังใช้ : 2 นาที\nความสามารถ : ใช้พลังกดดันที่สะสมมาในระหว่างคลั่งเพื่อทำลายศัตรูและติดสถานะมึนรอบผู้ใช้(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)แต่หลังจากนั้นจะทำให้ผู้ใช้ติดสถานะอ่อนแรง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 10 วินาที\n
ระดับ 1 : 5% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 2 : 4% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 3 : 3% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 4 : 2% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย\n
ระดับ 5 : 1% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
หมายเหตุ : เมื่อโจมตี MONSTERจะใช้ครึ่งหนึ่งของ HP ที่หายไปโจมตี\nธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้"

ASSASSIN
"ตัดชีพจร"
ผลที่ทำให้เป้าหมายตาย เป็นการทำ damage ด้วย damage สีม่วง (ทอน damage ได้ด้วย HIT/FLEE)
และเอาการเพิ่ม critical ขณะโจมตีระหว่างใช้ทักษะนี้ออก

TREASUREHUNTER
สลับตำแหน่ง tree skill ระหว่าง ปาเหรียญกับชิงสมบัติ
แก้ไข require skill ขนของ ต้องการ สะเดาะกุญแจ ระดับ 1 (ของเดิมต้องการระดับ 2)
แก้ไข require skill ชิงสมบัติ  ต้องการ ขนของ ระดับ 1 (ของเดิมต้องการระดับ 2) และ โชคดีระดับ 5

ปาเหรียญ
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nระยะ : 20 ช่อง\nระยะหลังใช้ : 10 วินาที\nความสามารถ : โจมตีด้วยเงินโดยไม่คิดพลังป้องกัน\n
ระดับ 1 : เสียเงิน 3000 บิลล่า\n
ระดับ 2 : เสียเงิน 2500 บิลล่า\n
ระดับ 3 : เสียเงิน 2000 บิลล่า\n
ระดับ 4 : เสียเงิน 1500 บิลล่า\n
ระดับ 5 : เสียเงิน 1000 บิลล่า"
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nระยะ : 20 ช่อง\nระยะหลังใช้ : 10 วินาที\nความสามารถ : โจมตีด้วยเงินโดยไม่คิดพลังป้องกันแต่จะเสียเงิน 1000 บิลล่า"

ชิงสมบัติ
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"รูปแบบ : ขโมย\nต้องการ : MP 35 หน่วย \nระยะหลังร่าย : 1 นาที\nความสามารถ : ขโมยของจากMonster เท่านั้น ซึ่ง Monster 1 ตัว
สามารถขโมยของได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะขโมยอีกไม่ได้เลย(แม้จะไม่ได้ ITEM)(หมายเหตุ : ค่า LUK มีผลต่อทักษะนี้)"
"รูปแบบ : ขโมย\nต้องการ : MP 35 หน่วย \nความสามารถ : ขโมยของจากMonster เท่านั้น
ซึ่ง Monster 1 ตัวสามารถขโมยของได้ 1 ครั้งซึ่งจะขโมยอีกไม่ได้เลย(แม้จะไม่ได้ ITEM)(หมายเหตุ : ค่า LUK มีผลต่อทักษะนี้) \n
ระดับ 1 : ใช้อัตราดรอป 22% \n
ระดับ 2 : ใช้อัตราดรอป 44% \n
ระดับ 3 : ใช้อัตราดรอป 66% \n
ระดับ 4 : ใช้อัตราดรอป 88% \n
ระดับ 5 : ใช้อัตราดรอป 110% \n
ระยะหลังร่าย 1 นาที",

แก้ไข ability พิเศษและ ability จากดีเบียม
 "หมวกพิฆาต",
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
"หมวกแห่งกลุ่มดาวราศีตุลย์\n - เพิ่ม HP 812"
"หมวกแห่งกลุ่มดาวราศีตุลย์\n - เพิ่ม HP 1500"

ดีเบียมแห่งผู้นำ
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
เพิ่ม HP ตามระดับยศ 25, 50, 75, 100, 125, 175, 200, 225, 250, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500
เพิ่ม MP ตามระดับยศ 13, 26, 39, 52, 65, 91, 104, 117, 130, 156, 169, 182, 195, 208, 234, 260
เพิ่ม HP ตามระดับยศ 50, 100, 150, 200, 250, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000
เพิ่ม MP ตามระดับยศ 13, 26, 39, 52, 65, 91, 104, 117, 130, 156, 169, 182, 195, 208, 234, 260

ดีเบียมแห่งพลังชีวิต
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
เพิ่ม HP ตามระดับยศ 50, 100, 150, 200, 250, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000
เพิ่ม HP ตามระดับยศ 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000

ดีเบียมแห่งความแม่นยำ
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
เพิ่มความแม่น 4,8,12,16,20,28,32,36,40,48,52,56,60,64,72,80
เพิ่มโจมตี       3,6,9,12,15,21,24,27,30,36,39,42,45,48,54,60
เพิ่มความแม่น 5,10,15,20,25,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100
เพิ่มโจมตี       3,6,9,12,15,21,24,27,30,36,39,42,45,48,54,60

ดีเบียมแห่งแห่งการมอง
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
เพิ่มความแม่น 4,8,12,16,20,28,32,36,40,48,52,56,60,64,72,80
เพิ่มความแม่น 5,10,15,20,25,35,40,45,50,60,65,70,75,80,90,100

ดีเบียมแห่งความว่องไว
โค๊ด: [Select]
ของเดิม
เพิ่มหลหลีก 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20
เพิ่มหลหลีก 2,4,6,8,10,14,16,18,20,24,26,28,30,32,36,40

แก้ไขคุณสมบัติไอเท็ม
1."ตุ๊กตาต้องสาป" - ทำให้อาชีพ Wizard ใส่ไม่ได้
2."ผ้าคลุมใบมีดแห่งซาตาน" - การโจมตีจากธาตุมืด จะไม่สะท้อนความเสียหาย
3."โล่ล้างแค้น" เพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้เลือกการสะท้อนเป็นแบบใดแบบหนึ่ง
- สะท้อนความเสียหายทางกายภาพเมื่อพลังป้องกันหลังกายภาพ มากกว่า พลังป้องกันหลังเวท
- สะท้อนความเสียหายทางเวทเมื่อพลังป้องกันหลังกายภาพ น้อยกว่า พลังป้องกันหลังเวท
4.อาวุธประเภทปืนไรเฟิลและปืนพก จะมีอัตราโจมตีเพิ่มขึ้นหากใช้โจมตีผู้เล่นที่มีพลังโจมตีเวท (อัตราโจมตี 1% ต่อ พลังโจมตีเวท 100)
โค๊ด: [Select]
เช่น
เซนจูเรี่ยนอัตราโจมตี 100% สายปืน โจมตีใส่วิซาร์ดที่มีพลังโจมตีเวท 1000 to 1200
เซนจูเรียนอัตราโจมตีจะเป็น 100% + ((1000 + 1200) / 200) = [color=green]อัตราโจมตี 111%[/color]

ป่ะ'นอนนนนนน

 • ง่วงอ่ะ ไปนอนกัน
 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 770
 • กำลังปรับปรุง
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 20:31:04 »
 woon_love

Saito Hajimae

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 157
 • อะไรไม่ดี รู้อยู่ อย่าทำ
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:24:23 »
ปรับแบบนี้ดีมากๆ เลยล่ะ  #038

ปรับปรุงที่ 1 : ยกเลิกการทอน damage ระหว่าง player
 - damage ของผู้เล่นจะสูงขึ้นเมื่อโจมตีผู้เล่นด้วยกัน จากการยกเลิกระบบทอน damage
 - ปรับสูตรคำนวณ HP MAX ของผู้เล่นให้สูงขึ้น
 - ปรับสูตรคำนวณ พลังโจมตีและพลังโจมตีเวทของ monster เพื่อรองรับ HP ของผู้เล่นที่สูงขึ้น
 - ปรับสูตรการคำนวณ ค่า def mdef ของตัวละครให้สูงขึ้น

ปรับปรุงที่ 2 : ยกระดับ hit flee โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
ความเสียหายแบบกายภาพ
 - Hit Flee จะถูกนำมาคำนวณด้วย เมื่อมีการโจมตีติด Critical ในรูปแบบของการทอนพลังโจมตีต่ำสุด (การทอนจะอยู่ที่ 5 - 95 %)
โค๊ด: [Select]
   เช่น A มีพลังโจมตีที่ผ่านการคำนวณ Critical Damage (ความแรงโป๊ะเชะ) แล้ว 100 - 200 โจมตีใส่ B โดยเมื่อผ่านการคิดโอกาสหลบแล้วได้ 75% คิดเป็น 2 กรณีดังนี้
   กรณี B หลบไม่ได้ พลังโจมตีของ A ยังคงเป็น 100 - 200
   กรณี B หลบได้    พลังโจมตีของ A จะเป็น 25 - 200 (พลังโจมตีต่ำสุด เหลือ 25% นั่นเอง)
 ส่วนอันอื่นๆ คาดว่าคงจะมีแมลงตามมาด้วยล่ะ  g#014

Gemmer

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2022, 10:25:56 »
I advise you to always share more creative content articles as I always look forward to new articles from you moto x3m

superedan68

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2022, 11:39:03 »
การตั้งร้านของชำเป็นทักษะสำคัญที่หลายคนปรารถนาให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า คุณสามารถเลือกประเภทของร้านค้าที่จะมีและประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะขาย basketbros

Schneider23

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 11:50:52 »
The solitaire game free solitaire is great. In this card game, you can choose between the "Standard" mode and the "Las Vegas" mode. There are six levels for each mode, from Easy to GrandMaster. If you've never played before, you should start at the Easy level. If you already know how to play the game well, try a GrandMaster level to see how good you are.

candycandy

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2022, 05:32:10 »
Basketball stars is a fun sports game. You will experience matches with basketball legends. Win and you will shine like real stars.

luestoqx

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2022, 07:08:04 »
It's probably one professional cv writing service tasks a high schooler can face. You've spent hours analyzing your college options and finally decided that you want to apply for admission at your top choice school. Now it's time to make a big impression

beretaqua

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2022, 09:00:33 »
Despite the passage of time, mario games continue to attract a sizable fan base.

KameronDietrich

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2022, 16:02:27 »
drift boss is an excellent game to have on hand if you're feeling depressed, exhausted, or just need a little reminder that life is lovely! Wishing you success in this game!

daisymaria

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2022, 14:10:49 »
ขอบคุณสำหรับโพสต์ของคุณ มันดีและมีประโยชน์มาก นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ moto x3m เพื่อดูเกมที่ดีที่สุดในช่วงพัก

Kinwait

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2023, 13:34:47 »
On the website fnf mods you are free to play any of the games there without any restrictions on the quantity of players or website traffic.

AnnaCulada

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: ปรับสมดุล status V3
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 27, 2023, 06:26:18 »
We have summarized the list into a rating of the best online casinos with the address of each company, contacts and a map with navigation to the place of registration of the beneficiary in order to help you choose slot machines and slots.

The rating was compiled on the basis of a large number of real player reviews, expert opinions, as well as personal experience when playing for real money.

Read more at casinokuwait.net.