ผู้เขียน หัวข้อ: หาคำตอบ pdpa คือ อะไร? และธุรกิจใดบ้างควรเตรียมรับมือ  (อ่าน 54 ครั้ง)

unyana

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 107
        pdpa หมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประชาชน รูปภาพ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจาก กฎหมาย pdpa ทั้งสิ้น โดยปกติแล้ว ข้อมูลเหล่านี้มักถูกผู้ประกอบการต่าง ๆ เก็บรวบรวมไว้ใช้ส่งเสริมการตลาด เช่น การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า แนวโน้มตลาด เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการในธุรกิจตัวเองให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  แต่ก็มีหลายกรณีที่การใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูล ทำให้ pdpa ให้สิทธิต่าง ๆ แก่เจ้าของข้อมูล ได้แก่ สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ, สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย-ระงับการใช้ข้อมูลและสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า ธุรกิจใดบ้างที่จะต้องเตรียมรับมือ กฎหมาย pdpa

1. ธุรกิจธนาคาร
   ธนาคารถือเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทั้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ไปจนถึงสถานะทางการเงินและเครดิตต่าง ๆ ของลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ หากข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปถึงบุคคลภายนอกหรือถูกเอาไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลได้อย่างมหาศาล  ดังนั้น pdpa คือ กลไกที่จะคอยกำกับดูแลให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างเข้มงวดและเจ้าของข้อมูลจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ pdpa กำหนด (เพิ่มเติมที่: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/pdpa-columbus-agency/)

2. ธุรกิจประกันภัย
   หากใครเคยประสบปัญหาเดือดร้อน รำคาน เพราะสายปริศนาที่โทรมาเพื่อเสนอขายประกันหรือโฆษณาประกันชนิดต่าง ๆ ปัญหานี้อาจจะหมดไปเมื่อ กฎหมาย pdpa บังคับใช้ เพราะนายหน้าขายประกันอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อหาลูกค้าจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและยังเป็นการทำผิด กฎหมาย pdpa อีกด้วย

3. ธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์
   ข้อมูลส่วนบุคคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน อีเมลล์ ธุรกรรมด้านอสังหาฯ ฯลฯ ล้วนเป็นข้อมูลที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งเก็บรวบรวมไว้ หากไม่มี กฎหมาย pdpa คอยควบคุม ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจรั่วไหลออกไปถึงมือบุคคลที่ 3 จนก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าหรือเดือดร้อนให้กับเจ้าของข้อมูลได้ เช่น หากข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้ารั่วไหลไปถึงมือผู้ประกอบการธุรกิจประเภทอื่น ก็อาจทำให้เจ้าของข้อมูลถูกรบกวนจากการติดต่อเสนอขายสินค้า-บริการได้นั่นเอง

4. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
   ธุรกิจอย่าง “โรงแรม” ถือเป็นคลังข้อมูลส่วนบุคคลชั้นดีที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้มากมาย เช่น ประวัติธุรกรรมที่เคยทำกับโรงแรม พฤติกรรมการบริโภค ข้อมูลบัตรเครดิต ไปจนถึงช่วงเวลาที่เข้าพัก ซึ่งธุรกิจด้านท่องเที่ยวหลายแห่งใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาการให้บริการและส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น pdpa จึงทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การใช้ข้อมูลเหล่านี้ของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูล

5. ธุรกิจด้าน E-commerce
   การค้า-ขายออนไลน์ ถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลส่วนบุคคลแทบทุกประเภท แถมข้อมูลบางอย่างก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น ความเห็นทางการเมือง ศาสนา เชื้อชาติ และ สีผิว หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลได้ เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ที่อาจทำให้อีกฝ่ายรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดเหล่านี้ได้ ซึ่ง กฎหมาย pdpa มีหน้าที่กำกับดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
   จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ธุรกิจล้วนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่ง กฎหมาย pdpa ให้ความคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือผิดวัตถุประสงค์จนเกิดความเสียหาย หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็อาจมีโทษ โดยแบ่งเป็น 3 ลำดับ ได้แก่ โทษทางอาญาคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท  โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริงและโทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-pdpa/
https://brandinside.asia/pdpa-privacy-law/
https://www.enablerspace.com/th/digitalmarketingtips/what-is-pdpa/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/840245
https://medium.com/@chonnuttida/personal-data-protection-act-pdpa-ff9bcbfe1490
https://www.everydaymarketing.co/business/data/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C-pdpa
https://thaipublica.org/2020/03/personal-data-protection-act-the-new-paradigm-shift-of-organizations-challenges/
https://www.twfdigital.com/blog/2020/05/prepare-website-for-pdpa/
https://techsauce.co/tech-and-biz/hotelman-pdpa-hotels

partin

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
Now, the environment has been polled seriously. Take my home for example, when I was very small, I could swim in the river and catch fish, but now, the water is very dirty and there are full of trash. The government has made many action to return the green and it is everybody's duty to bring the world some green. March 12th is the tree planting day and students are called to plant trees. I take part in this activity all the time and the trees I grew last year have grown much taller. I am so proud of making the world green. Without it, we could not live for long.aneme porn

McauleyHanna

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 21
Outstanding post once again. I am looking forward to more updates. Check this site: chokdeebacarrat