GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ใครที่ลืมรหัสผ่านพิเศษ Facebook เปลี่ยนใหม่เลย

บุคคลทั่วไป · 1 · 3383

golfrukpat02

  • บุคคลทั่วไป

เนื่องจากที่ลงระบบ รหัสผ่านพิเศษสำหรับไอดี Facebook เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ในหัวข้อ รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 26 มีนาคม 2557 " และมีผู้เล่นจำนวนมาก ลืมรหัสผ่านพิเศษ ทางทีมงานจึงเร่งพัตนาในระบบส่วน ลืมรหัสผ่านพิเศษสำหรับ Facebook และตอนนี้ได้ทำการเปิดใช้งานแว้ววว ซึ่ง ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้เล่นเข้าไปที่ www.asura.in.th หรือ asura.gameindy.com และเลือกหัวข้อ " เข้าสู่ระบบ "2. ให้ผู้เล่นคลิกที่ " ลืม รหัสผ่านพิเศษ (Facebook) "3. จากนั้นระบบจะให้ผู้เล่น Log in โดยรหัสผ่าน Facebook ที่ตัวเองเล่นอยู่ > ระบบจะให้ท่าน เลือกเซิร์ฟเวอร์ และจะส่งรหัสผ่านพิเศษของท่าเข้า E - mail(ที่ใช้สมัคร Facebook)4. ผู้เล่นก็นำรหัสผ่าน นั้นมาเปลี่ยนในตัวเกม เลยจร้า จบขั้นตอน