GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายการอัพเดท Patch ( stable12 ) ระบบแผนที่พิเศษ สงครามชิงปราสาท การประลองรูปแบบใหม่

CacAloz

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,144

ระบบประลองแบบ 1 VS 1
1. เพิ่มระบบประลองแบบ 1 VS 1 แบ่งเป็น2 รุ่น คือ มือสมัครเล่น และ มืออาชีพ อ่านรายละเอียดคลิก ระบบ PVP 1 vs 1 ตาต่อตา ฟันต่อฟัน วัดที่ฝีมือล้วนๆ


ระบบสงครามชิงบัลลังก์ 5 อำมาตย์ 4 ราชา
สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสงครามชิงปราสาทในระบบนี้
1. ระดับสมาคมสูงสุด ระดับ 19 (ใช้ระบบเดิม)
2. จำกัดจำนวนคนในสมาคม สูงสุด 700 คน
3. เพิ่มตำแหน่งทหารเข้ามาอีก 1 ตำแหน่ง
4. ยกเลิกการขโมยทรัพยากรจากฝ่ายเจ้าของปราสาท
5. กำลังทหารที่จะเข้าร่วมสงคราม ต้องไม่เกิน 150 (จำนวนของ หัวหน้า, รองหัวหน้า, ขุนพล, ทหาร รวมกันไม่เกิน 150 คน)
6. จำกัดการเข้าสงครามได้เฉพาะผู้มีระดับสูงกว่าสมาชิกทั่วไป (หัวหน้า, รองหัวหน้า, ขุนพล, ทหาร)
7. ให้ปลดตำแหน่ง ระหว่างสงครามได้  แต่ไม่ให้เพิ่มตำแหน่ง ระหว่างสงคราม
8. เมื่อมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสมาคม จะประกาศว่าใครเป็นคนใช้ทรัพยากรนั้นๆ
9. เพิ่มการชิงปราสาทเป็น 9 แห่ง
10. พันธมิตร ใช้งานพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ปริศนาได้แล้ว
11. จำกัดเลเวลสมาคมที่จะเข้าสงครามของแต่ละแผนที่สงคราม
      - สมาคม level 3 ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมสงครามของปราสาททั้ง 4 หลังได้  (ปราสาทคาร์วาลันด์, ปราสาททาร์เนีย, ปราสาทมอร์แกน, ปราสาทไวท์โรส)
      - สมาคม level 3 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน level 9 สามารถเข้าร่วมสงครามของค่ายทั้ง 5 ค่ายได้ (ค่ายคาเตอร์สแตรนด์, ค่ายกรีนเบร, ค่ายไวส์แคท, ค่ายโคม่าเดล, ค่ายฟอลเลนลีฟ)
12. ในช่วงเวลาสงคราม ให้สมาคมพัธมิตรเข้าแผนที่ได้พร้อมเจ้าบ้าน
13. ปรับเวลาเตรียมตัวเหลือ 1 นาที
14. เข้าร่วมสงคราม ให้คุยกับ NPC ธงสมาคม
15. แก้ไขยุทโธปกรณ์ให้นับจำนวน hit
   - ธง 10000 hit
   - กำแพงไม้ 2700 hit
   - กำแพงอิฐ 5700 hit
   - ประตู 5700 hit
   - ป้อมอิฐ 9600 hit
   - ป้อมไม้ 5400 hit
   - ป้อมไฟ 5400 hit
   - ป้อมน้ำแข็ง 5400 hit
   - รถศึก 5400 hit สร้างความเสียหายให้สิ่งก่อสร้าง 200 hit
   - รถยิงหิน 5400 hit สร้างความเสียหายให้สิ่งก่อสร้าง 50 hit เป็นวงกว้าง
   - รถธนู 5400 hit สร้างความเสียหายให้สิ่งก่อสร้าง 100 hit
16. แก้ไขให้ซ่อมบำรุงได้ 10 hit
17. ทำให้มองเห็น damage ที่ทำใส่ building
18. ปรับการสูญเสียอิฐเป็น 1000 หน่วย ( เมื่อกำแพงพัง )
19. เพิ่มแผนที่ส่วนตัวสำหรับผู้ครอบครองปราสาทและค่าย
20. ไม่สามารถเปิดผอบในพื้นที่ชิงปราสาทได้
21. ยกเลิกขายยุทโธปกรณ์ เหลือไว้เพียงการพัฒนาป้อมของฝ่ายป้องกัน และให้เรียกยุทโธปกรณ์พร้อมเสียค่าใช้จ่ายจากทักษะแทน
     เมื่อเข้าสู่แผนที่ ฝ่ายบุก (หัวหน้าสมาคม รองหัวหน้า ขุนพล) จะได้รับ
      - ทักษะเรียกรถศึก
      - ทักษะเรียกรถยิงหิน
      - ทักษะซ่อมบำรุง
     เมื่อเข้าสู่แผนที่ ฝ่ายป้องกัน (หัวหน้าสมาคม รองหัวหน้า ขุนพล)  จะได้รับ
      - ทักษะเรียกป้อมไม้
      - ทักษะเรียกป้อมน้ำแข็ง
      - ทักษะเรียกป้อมไฟ
      - ทักษะเรียกรถยิงธนู
      - ทักษะซ่อมบำรุง
22. ปิดการใช้งานทหารรับจ้าง
23. ไม่สามารถใช้สกิลโกยแน่บได้ รวยทั้งยาเพิ่มก้ามเนื้อขา (กดใช้ได้แต่จะไม่แสดงผล)
24. ในพื้นที่จุดเกิดผู้เล่นฝ่ายตั้งรับ ผู้เล่นฝ่ายบุกจะสามารถโจมตีเข้าไปได้ และฝ่ายรับจะสามารถโจมตีออกมาได้


สงครามชิงปราสาทรูปแบบใหม่จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สงครามชิงค่ายหัวเมือง(รุ่นเล็ก) และ สงครามชิงบังลังค์ราชา(ใหญ่) มีรายละเอียดดังนี้
1. สงครามชิงค่ายหัวเมือง(รุ่นเล็ก)
เงื่อนไขการเข้าร่วมสงครามชิงปราสาท
- ต้องเป็นสมาคมที่มี level 3 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน level 9 สามารถเข้าร่วมสงครามชิงหัวเมือง ทั้ง 5 หัวเมืองได้ (ค่ายคาเตอร์สแตรนด์, ค่ายกรีนเบร, ค่ายไวส์แคท, ค่ายโคม่าเดล, ค่ายฟอลเลนลีฟ)
- ของรางวัลที่จะได้ในการครองปราสาทคือ เพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีบวก [5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%] เรียงตามสมัยการครองบ้าน 1 - 10
- ค่ายที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่

- ค่ายคาเตอร์แสตรนด์ (southern_shire/field01)

- ค่ายไวส์แคท (windle_wood/field04)

- ค่ายกรีนเบร (red_cliff/field05)

- ค่ายโคม่าเดล (death_valley/field01)

- ค่ายฟอลเลนลีฟ (southern_fort_plain/field06)


2. สงครามชิงบัลลังก์ราชา(รุ่นใหญ่)
เงื่อนไขการเข้าร่วมสงครามชิงปราสาท
- สมาคมต้องมี level 3 ขึ้นไป
- เพิ่มปราสาทใหม่จากเดิม และเปลี่ยนชื่อปราสาทดังนี้
     - ปราสาทเรดคลิฟ เปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาททาร์เนีย
     - ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท เปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทคาร์วาลันด์
     - ปราสาทเดธวอลเลย์ เปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทมอร์แกน
     - เพิ่มเติมปราสาทวินโดเนียน โดยปราสาทใหม่จะมีชื่อว่า ปราสาทไวท์โรส เมืองวินโดเนีย
ของรางวัลประจำสมัยการครองปราสาท
    - เพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีบวก [5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%] เรียงตามสมัยการครองบ้าน 1 - 10
    - มีแผนที่ลับใต้ปราสาท แต่ เมื่อครองแชมป์ปราสาทได้ 5 สมัย จะเปิดดันกิลด์เพิ่มได้ 1 ดันเจี้ยน และ เมื่อครองแชมป์ปราสาทได้ 10 จะเปิดดันกิลด์เพิ่มได้ 1 ดันเจี้ยน

การเปิดดันเจี้ยนสามารถทำได้ดังนี้
         - การเปิดดันเจี้ยนจะต้องใช้เงินสมาคม (500,000 ต่อหัว)
         - ผู้ที่สามารถเปิดแผนที่ จะต้องมียศ หัวหน้า / รองหัวหน้า / ขุนพล
         - การเปิดดันเจี้ยน 1 รอบ จะสามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมงในเวลาจริง(ถึงแม้ออกเกมก็จะยังส่งผล)
         - ไม่สามารถเข้าแผนที่่ลับใต้ปราสาทได้ก่อนสงครามชิงปราสาท 3 ชั่วโมง
เพิ่มบัพรางวัลประจำปราสาทแบ่งเป็นปราสาทต่างดังนี้
         - ปราสาททาร์เนีย จะได้รับบัพ
               - เพิ่มพลังป้องกันหลัง
               - เพิ่มอัตราการหลบหลีก
         - ปราสาทคาร์วาลันด์ จะได้รับบัพ
               - เพิ่มโป๊ะเชะ
               - เพิ่มความแม่นยำ
         - ปราสาทมอร์แกน จะได้รับบัพ
               - เพิ่มพลังโจมตี
               - เพิ่มพลังโจมตีเวท
         - ปราสาทไวท์โรส จะได้รับบัพ
               - เพิ่มพลังป้องกันเวทหลัง
               - เพิ่มความแรงโป๊ะเชะ
       **** เงื่อนไขเกี่ยวกับบัพกิลด์****
               - เมื่อรับบัพแล้วจะไม่สามารถกดออกจากกิลด์ได้ จนกว่าบัพจะหมดถึงจะออกจากกิลดื์ได้
               - ก่อนเวลาสงคราม 3 ชั่วโมง ไม่สามารถรับบัพกิลด์ได้
               - บัพมีเวลาคงอยู่ 3 ชั่วโมง / ครั้ง
     - เพิ่มถ้ำลับของปราสาทไวท์โรส โดยมี monster ดังนี้
          - ผีตาโขนตะบองลม
          - ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
          - ดาร์คกริซซี่
          - ดาร์กี้
          - นักบุญปีศาจปล. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทีมงานจะทำการแจ้งให้ทราบ
ปล2. ทางทีมงานจะแจ้งการเปิดให้ผู้เล่นเทสระบบสงครามใหม่ในเซิร์ฟเวอร์โลกาวินาศ ซึ่งวันที่เปิดจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปล3. ผมจะให้พูดคุยถึง 18.30 น. นะครับ หลังจากนั้นจะล็อกกระทู้ เพื่อป้องกันการออกนอกประเด็น และเข้าใจผิดโดยไม่มีทีมงานที่รับผิดชอบมาชี้แจงครับ
ปล4. กระทู้นี้ผมจะล็อกในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์เพื่อป้องกันกระทู้ออกนอกประเด็นโดยไม่มีผู้รับผิดชอบมาตอบนะครับ

หมายเหตุ : ทางทีมงานจะงดอัพเดทประจำสัปดาห์ของวันที่ 22 ส.ค. 55 และ 29 ส.ค. 55 เพื่อเตรียมอัพ stable12
โพสที่ใช้คำไม่เหมาะสมทางทีมงานจะทำการลบกระทู้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : หลังจากอัพเดท ทุกปราสาทจะถูก รีเซ็ต ใหม่ทั้งหมด

หากต้องการสอบถามหัวข้อไหนให้นำหัวข้อนั้นขึ้นก่อน เพื่อสะดวกในการตอบคำถามให้ตรงประเด็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2012, 11:32:02 โดย จีเอ็มเปเป้ »


จากกระทู้ที่พี่เปเป้ล๊อคไว้ มีใจความว่าจะไม่มีการอัพเดท ในวันที่ 22 และ 29 ส.ค.  ผมขอว่าก่อนหน้านั้นขอไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 ที่ยังไม่มีความสามารถ แล้วที่จะปรับปรุงให้เสร็จก่อนได้ไหมอะครับ ผู้เล่นไม่มีความสุขนะครับ ถ้าจะอัพไอเทมแต่พวกเวลต่ำๆ ทำอะไรให้ตรงกับที่ตลาดเค้าต้องการบ้างเถอะท่าน แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านจะได้ดูดีขึ้น  #038

ไม่ได้เป็นพระเอกแต่ผมก็รักทุกคน
นิชคุน รักทุกคนเชื่อผมสิ.......


CacAloz

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,144
จากกระทู้ที่พี่เปเป้ล๊อคไว้ มีใจความว่าจะไม่มีการอัพเดท ในวันที่ 22 และ 29 ส.ค.  ผมขอว่าก่อนหน้านั้นขอไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 ที่ยังไม่มีความสามารถ แล้วที่จะปรับปรุงให้เสร็จก่อนได้ไหมอะครับ ผู้เล่นไม่มีความสุขนะครับ ถ้าจะอัพไอเทมแต่พวกเวลต่ำๆ ทำอะไรให้ตรงกับที่ตลาดเค้าต้องการบ้างเถอะท่าน แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านจะได้ดูดีขึ้น  #038

สิ่งที่ท่านว่ามา ไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 จะขึ้นพร้อม  ( stable12 ) ครับ รายละเอียดรอติดตามได้เลย  woon_yesจากกระทู้ที่พี่เปเป้ล๊อคไว้ มีใจความว่าจะไม่มีการอัพเดท ในวันที่ 22 และ 29 ส.ค.  ผมขอว่าก่อนหน้านั้นขอไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 ที่ยังไม่มีความสามารถ แล้วที่จะปรับปรุงให้เสร็จก่อนได้ไหมอะครับ ผู้เล่นไม่มีความสุขนะครับ ถ้าจะอัพไอเทมแต่พวกเวลต่ำๆ ทำอะไรให้ตรงกับที่ตลาดเค้าต้องการบ้างเถอะท่าน แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านจะได้ดูดีขึ้น  #038

สิ่งที่ท่านว่ามา ไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 จะขึ้นพร้อม  ( stable12 ) ครับ รายละเอียดรอติดตามได้เลย  woon_yes


กราบขอขมาที่ปีนเกลียว และกราบขอบพระคุณสำหรับความชัดเจน ขอบคุณนะครับ จากข้อความนี้ผู้เล่นหลายๆท่านจะมีความสุขขึ้นมากเลยที่ได้รับความชัดเจนจากท่านครับ กราบขอบพระคูณมากครับ  g#031

ไม่ได้เป็นพระเอกแต่ผมก็รักทุกคน
นิชคุน รักทุกคนเชื่อผมสิ.......


~SaKuRaKoo~

 • Asura FreeDom
 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 2,818
 • MNB NB NB
จากกระทู้ที่พี่เปเป้ล๊อคไว้ มีใจความว่าจะไม่มีการอัพเดท ในวันที่ 22 และ 29 ส.ค.  ผมขอว่าก่อนหน้านั้นขอไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 ที่ยังไม่มีความสามารถ แล้วที่จะปรับปรุงให้เสร็จก่อนได้ไหมอะครับ ผู้เล่นไม่มีความสุขนะครับ ถ้าจะอัพไอเทมแต่พวกเวลต่ำๆ ทำอะไรให้ตรงกับที่ตลาดเค้าต้องการบ้างเถอะท่าน แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านจะได้ดูดีขึ้น  #038

สิ่งที่ท่านว่ามา ไอเทมแรร์ พาลา 95 ค้อน 99 แรร์วิ 95 แรร์เทร 95 จะขึ้นพร้อม  ( stable12 ) ครับ รายละเอียดรอติดตามได้เลย  woon_yes

รอนะรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด...-rosequartz-

 • หยุดที่เทอ....
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,321
ก ข ฅ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  woon_love
∣/  ~อากาศกลางคืน~   ∩
— ● — ~เริ่มเย็นจนหนาวแล้ว~  ╭~~╮◢█◣
﹋ /∣\╭~~╮~อย่าอาบน้ำดึกมากละ~ ╰~~╯▕田▎
╰~~╯﹋╭~╮~เดี๋ยวจะไม่ชาบาย~ ◢█◣
﹋     ﹋ ╰~╯ ห่มผ้าด้วยน๊า*-*   ▕田▎ ﹋
﹋ ˍ  ╱╲  ╱﹋╲  ﹋ ﹋ ◢█◣ ╭~╮
╱㎜╲╱╲╱+* ╲ ╱…∴‥╲╱╲㎜ ▕田▎ ╰~╯
╱:+*∴╲*+╲+╱╲╱∴+*╱╲ *╲ ╲ ㎜ ◢█◣
▂▄▅▅▆▅▄▂▂▂▊▂▄▅▅▆▅▄▂▂▂▂▂▄█田█▄▂


_-I-JaMes-_.PK

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 323
 • So Bad
น่าสนุกสุดๆ ^^ woon_555

♥ เฟสกลุ่มอสุราวันวาน จ้า เข้ามาพูดคุย หาปาร์ตี้ แนะนำเควสกันได้ที่นี่น๊า ♥
https://web.facebook.com/groups/665615490207833/
no_bra1

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 10
6. จำกัดการเข้าสงครามได้เฉพาะผู้มีระดับสูงกว่าสมาชิกทั่วไป (หัวหน้า, รองหัวหน้า, ขุนพล, ทหาร)

ข้อนี้หมายความว่าไงครับยัง งง

11. จำกัดเลเวลสมาคมที่จะเข้าสงครามของแต่ละแผนที่สงคราม
      - สมาคม level 3 ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมสงครามของปราสาททั้ง 4 หลังได้  (ปราสาทคาร์วาลันด์, ปราสาททาร์เนีย, ปราสาทมอร์แกน, ปราสาทไวท์โรส)
      - สมาคม level 3 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน level 9 สามารถเข้าร่วมสงครามของค่ายทั้ง 5 ค่ายได้ (ค่ายคาเตอร์สแตรนด์, ค่ายกรีนเบร, ค่ายไวส์แคท, ค่ายโคม่าเดล, ค่ายฟอลเลนลีฟ)

ข้อนี้สมาคมที่ระดับ 1-2 ไม่สามารถลงชิงปราสาทได้หรอ แล้ว ระดับ 9-19 ละครับ ลงยังไงบ้าง
3eCausez

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,801
ใช้โกยเเน่บได้เหมือนเดิมหรอครับ?

ใช้ไม่ได้นะครับ ขออภัยทีข้อมูลขาดหาย  woon_cry
เเล้วไม่มีเเนวทางจะปรับเลยหรอครับ เช่นกดยาขาในวอร์ได้ สายเวทย์โกยไม่ได้ในวอร์นี่เเทบไม่ต่างอะไรกับ เป้านิ่งเลยนะครับ