GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิด Call Center วัน เสาร์ ที่ 30 มิ.ย. 55

CacAloz

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,144
ทางทีมงานจะทำการปิด Call Center เนื่องจากทางบริษัทได้จัดงานสัมนา
ช่วงวันเวลาดังกล่าวจะมีการปรับเวลาการให้บริการ Call Center ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 30 มิ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. - 17.30 น.

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ