GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : สามารถเข้าเว็บไซต์ของเกมอินดี้ได้ปกติ

TAMA

  • Sr. Member
  • ****
    • กระทู้: 2,964
ทางทีมงานได้ทำการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ผู้เล่นสามารถเติมเงิน และเข้าเว็บไซต์ของเกมอินดี้ได้ปกติครับ

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน