GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : การปรับปรุงอินเตอร์เน็ตของ TRUE อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้

TAMA

  • Sr. Member
  • ****
    • กระทู้: 2,964
เนื่องจากทางบริษัทผู้ให้บริการ True Internet จะมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าเล่นเกมในบางพื้นที่ที่ดำเนินการ

เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบเขตพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบได้จากลิ้งค์ด้านล้างนี้ครับ
http://popup.trueinternet.co.th:8080/TIService/home/search.jsp?type=ti

จึงประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน