GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 11 เมษายน 2556

จีเอ็มแพท

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
    • กระทู้: 1,767


ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยประมาณ

เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลตัวละคร
ขอให้ผู้เล่น ออกจากเกมก่อนถึงเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานโบราณว่าจีเอ็มแพท

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
    • กระทู้: 1,767
ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานโบราณว่า