ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 7  (อ่าน 3595 ครั้ง)

golfrukpat02

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์ฟเวอร์ : หน้าหนังสือ 

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Galaxy_ , FlukOUT  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46898.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-JingJN-_ ,ZeffirosR5R5  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร High_Grade คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46903.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GAIN_DSAWDE   คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46955.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -BA-MA-ZA- , GareYeah คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47032.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -OsmosisZ-   คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46902.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dy_Do , Annabelle คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46928.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZeffirosR5R5 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46909.0


เซิร์ฟเวอร์ : สวรรค์ 

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lpoww  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44808.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -IxMaFiaxI- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45674.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร WuYiFan เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Gizmo เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OasisAssy เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Maeva เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร aods เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44612.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sale. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44714.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zinnee2489 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44706.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ...In_LoVe... เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45047.0


เซิร์ฟเวอร์ : ใต้พิภพ 

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KTM  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45543.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _NUSKETEERS_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45494.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TiTan43_15 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44731.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TaeTae456.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44708.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -IiIBaBoiIiI- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45024.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Riscyaa เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย อันเป็นการหลอกลวง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47002.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  --.wonder_.-- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46740.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  TONGSA_ , ASR...WIN...00 , NeLoFiG , Yen-Yen  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47031.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  cxdsbgsf , Xzaz , .See-You-Again. , OisHoi  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47033.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Aonl3BB คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46692.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Autum_N- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47154.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -deem_deem- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46582.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ahivo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=47200.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dy_Do , Annabelle คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46928.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -RoI3otMonter-: เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=46214.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _riw_ เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45889.0


เซิร์ฟเวอร์ : นรก 

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร wavewave ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _-KingAline-_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45675.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร jeng ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45298.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Mr.joe ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45223.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PailMart ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45264.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร HaZard ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45277.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _..Piz_Za.._ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45230.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -_kiku_- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45144.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Minato ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=45142.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.XxMaNxX.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44758.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Jeanszaonline ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44811.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร thit ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44725.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร oO.tew.Oo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44689.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร T.tonton ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44704.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร tewlnwtew ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44646.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร LR.-kingdom.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44634.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร tew_lnw_tew ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=44622.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2016, 11:25:33 โดย จีเอ็มเด๊ะ »

SaHaRa_GiBi

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 46
Re: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 7
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 23:27:53 »
 woon_5555 woon_5555

minisung0088

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
Re: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 7
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2016, 10:54:15 »
GMครับ ช่วยแบนคนที่ชื่อ SASHaHaHaด้วยนะครับ เนื่องจากว่า บุคคลนี้ได้กล่าวถึงGMในทางที่ไม่ดี และใช้เนื้อห่าที่ส่อถึงการไม่ให้เกียตริ์คนในเซิฟเวอร์ หาว่าผู้เล่นในเซิฟเวอร์ ฉลาดน้อยครับ กระผมจึงมาแจ้งให้ทราบ ณ ที่นี้ครับผม